søndag den 2. september 2012

Bøger

Jeg vil være SELVSTÆNDIG link til e-bog 


Jeg vil være SELVSTÆNDIG gennemgår de vigtigste tanker for alle med ønske om at have eget firma. Virksomhed eller selskab - praktiske, økonomiske og menneskelige betragtninger.

Lige egnet for de som allerede har taget skridtet som selvstændig og for alle som går med tanke om at springe ud som selvstændig.

Bogen gennemgår omhyggeligt stiftelse af såvel virksomhed som selskab.

Der er fokus både på enkeltmandsvirksomhed, Personlig mindre virksomhed PMV Interessentskab I/S og selskabsformerne Iværksætterselsskab - IVS og Anpartsselskab ApS

Forretningsplan, budget, bank og ny bankonto, investorråd og meget andet er gennemgået.
Også personer der skal lukke en virksomhed eller et selskab, vil have glæde af bogens gennemgang af denne problematik

FRADRAG i virksomheder og selskaber link

NU UDE I VERSION 2018 MED BÅDE 2018 OG 2018 TAL

En gennemgang af generelle regler for fradrag set skattemæssigt og ud fra kendt skattepraksis.

Ud over den helt generelle gennemgang, er der en lang liste over de mest omtalte og brugebare fradrag, taget ud fra de emner som oftest i sociale medier, viser sig at volde problemer, med forklaring på de enkelte fradrags muligheder.

Selvstændig

LINK TIL E-BOG Jeg vil være SELVSTÆNDIG

Jeg vil være SELVSTÆNDIG gennemgår de vigtigste tanker for alle med ønske om at have eget firma. Virksomhed eller selskab - praktiske, økonomiske og menneskelige betragtninger.

Lige egnet for de som allerede har taget skridtet som selvstændig og for alle som går med tanke om at springe ud som selvstændig.

Bogen gennemgår omhyggeligt stiftelse af såvel virksomhed som selskab.

Der er fokus både på enkeltmandsvirksomhed, Personlig mindre virksomhed PMV Interessentskab I/S og selskabsformerne Iværksætterselsskab - IVS og Anpartsselskab ApS

Forretningsplan, budget, bank og ny bankonto, investorråd og meget andet er gennemgået.
Også personer der skal lukke en virksomhed eller et selskab, vil have glæde af bogens gennemgang af denne problematik

Indhold:

2  KOLOFON
3  INDHOLDSFORTEGNELSE
4  INDLEDNING
5  VÆLG VIRKSOMHED ELLER SELSKAB – ET VIGTIGT VALGT FRA STARTEN
6  SKEMA VIRKSOMHED/SELSKAB MED FORDELE OG ULEMPER VED BEGGE
8  VIRKSOMHEDER  – OVERORDNET
8  PERSONLIG MINDRE VIRKSOMHED  -  PMV
9  ENKELTMANDSVIRKSOMHED
9  INTERESSENTSKAB  -  I/S
11 BESKATNING VED PERSONLIG VIRKSOMHED
12 VIRKSOMHEDSSKATTEORDNING  -  VSO
13 STIFTE VIRKSOMHED – REGLER OG LINKS TIL STIFTELSE
13 SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE
15 SELSKABER – OVERORDNET
16 IVÆRKSÆTTERSELSKAB – IVS
18 ANPARTSSELSKAB  -  APS
19 PRIVAT/SELSKAB ØKONOMI SKAL ADSKILLES
19 SKYDE PENGE IND I SELSKAB - SOM LÅN ELLER KAPITALINDSKUD
20 HÆVE PENGE I SELSKABER
21 LØN ELLER UDBYTTE - HVAD ER BEDST?
21 STIFTE SELSKAB  –  REGLER OG ANVISNINGER SAMT LINKS TIL STIFTELSE
25 FÆLLES FOR VIRKSOMHEDER OG SELSKABER – GODE ”LEVEREGLER”
26 REGNSKAB
26 MOMS – MOMSPLIGT
29 FRADRAG
31 FORRETNINGSPLAN
35 BUDGET – DRIFTSBUDGET OG LIKVIDITETSBUDGET
36 BANK TIL DET NYE FIRMA
39 BANKKONTO I FORBINDELSE MED STIFTELSE
40 STIFTE FIRMA HVIS MAN HAR GÆLD
40 INVESTOR, GODE RÅD
42 GODE GENNERELLE LEVEREGLER FOR UNGE VIRKSOMHED OG SELSKABER
43 ARBEJDE HJEMMEFRA ELLER UDEFRA – EVT. FRADRAG FOR KONTOR
44 SYGDOM – SYGEDAGPENGE - FERIE FOR SELVSTÆNDIGE
44 A-KASSE FOR SELVSTÆNDIGE
45 BAGLANDETS BETYDNING
45 LUKKE VIRKSOMHED ELLER SELSKAB – GENNEMGANG AF MANGE MULIGHEDER
51 AFSLUTNINGmandag den 30. april 2012

START-UP den komplette Iværksætter bog

         
       
KLIK PÅ BILLEDET ALT EFTER OM DU SØGER EN "RIGTIG" BOG ELLER EN E-BOG

INDHOLDSFORTEGNELSEN HAR DU HER, SÅ DU VED HVAD DU EVT. KØBER:

Forside – kolofon m.m.
Indholdsfortegnelse (hvor der i E-bog kan klikkes for at hoppe til punktet 
Indledning og alt det grundliggende             
Under 18 år                                                             
Valg af selskabsform                                           
Personlig virksomhed                                         
Virksomheds SkatteOrdningen VSO             
Hobby virksomhed                                               
IVS og ApS                                                                
Forskelle mellem IVS og ApS                            
Salg af anparter, ny partner ind i selskab    
Ejeraftale                                                                  
Løn eller udbytte i selskab                                 
Stiftelse af virksomhed og selskab                  
Omdannelse, personlig virksomhed              
Bank                                                                            
Investor                                                                      
Forretningsplan                                                      
Budget – drift og likviditet                                  
Skat i virksomheder og selskaber                    
Skat på løn eller udbytte i et selskab               
Moms                                                                           
Regnskab – drift, status og afskrivninger      
Bogføring – gode råd                                              
Afskrivning af tab på kunder – skat og moms 
Fradrag                                                                       
A-kasse, dagpenge m.m.                                      
Import fra uden for EU                                        
Dropshipping                                                           
Varemærke, designbeskyttelse og patent      
Konkurs, Insolvens, tvangsopløsning             
Gældssanering                                                          
Lukke virksomhed                                                  
Lukke et selskab                                                      
Afslutning                                                                   OVERVEJ OGSÅ LIGE MINE ANDRE IVÆRKSÆTTER-BØGER

”Jeg vil væreSELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS


Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring


”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag


”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS


”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Venligst John Hannover     Facebook råd og  Google+