onsdag den 18. februar 2015

Lidt om regnskab til FB

ET LET TIP TIL AT HITTE DEBET OG KREDIT KORREKT GENTAGET:

Tænk Bank eller Kasse når du skal finde ud af om et køb eller salg skal i kredit eller debet.

Næsten alle transaktioner har bank eller kasse eller anden beholdning som den ene side af bogføringen. Næsten alt, uanset vi taler køb eller salg, giver enten penge ind eller penge ud af banken eller kassen.

Husk så bare:

Penge UD af bank er ALTID kredit = minus – og så giver det sig selv, at en udgift altid er debet – nemlig altid det modsatte af det der bogføres i banken.

Tilsvarende:

Penge IND i banken er ALTID debit = plus – og så giver det sig selv, at en indtægt altid må være kredit, nemlig altid det modsatte af det der bogføres i banken.

Husker man bare. Bank er altid kredit når der går penge ud, og altid debet når der går penge ind, - så kan man i princip altid regne ud, hvordan der skal bogføres.
  

Man kan godt i sit regnskab, have omkostninger som er taget for firmaets skyld, og som derfor er en udgift driftsmæssigt.

Som eksempel på udgifter, som ikke giver fuldt fradrag i skat kunne nævnes:

·         Rejser og overnatningsudgifter for kunder og leverandører
·         Restaurationsbesøg med kunder og leverandører
·         Receptioner og åbent hus – delen som vedrører leverandører og kunder
·         Gaver til forretningsforbindelse
·         Reklame med firmanavn til værdi af over 100 kr. per stk. ekskl. moms

Den type udgifter er der kun kvart fradrag for skattemæssigt.

Se også skemaer på side 25 og frem for momsfradraget for disse forhold.

Det betyder, at hvis vi har givet gaver for 1.000 kr. ekskl. moms, så har vi en udgift i driften til gaver på 1.000 kr. men da vi kun må trække kvart udgift (25 %) fra, så skal vi, når der laves årsregnskab, lægge 750 kr. til i resultatet. Det kaldes skatteregulering.

Det samme kan være tilfældet for selskaber, hvis du har ladet selskabet betale stiftelsesomkostninger. Det giver ikke fradrag overhovedet som udgift, så har du f.eks. betalt 3.000 kr. for stiftelse og bogført dette i selskabet, så har du 3.000 kr. som udgift på konto for stiftelse, men dette beløb skal du lægge til fuldt ud igen i resultatet. Moms på stiftelse giver dog momsfradrag.

Alle disse ting, som der ikke er fuldt fradrag for skattemæssigt, lægges med andre ord til resultatet til skat i skattereguleringen. Dermed er det beløb man skriver som overskud i selskabets selvangivelse ikke nødvendigvis det samme som resultatet i skatteprogrammet.

Der er lagt de beløb til som der ikke er fuldt skattefradrag for.

Du kan også have ting som faktisk skal trækkes FRA resultatet. Som eksempel kan nævnes kørepenge efter statens takster i personlig virksomhed. Ansat eller ejer af selskab udbetaler disse til sig sammen med løn. Det er et krav der er en helt reel løn hvis der betales kørepenge til ejer af selskab.

Ejer af selskab indberetter altid skattefrie kørepenge til skat.

Ejer af personlig virksomhed, tager ikke beløbet ind i regnskabet som udgift. Her tager ejer i stedet beløbet, og trækker fra virksomhedens resultat til skat, netop som en skatteregulering. I personlig virksomhed kan der tages fradrag for firmakørsel i privat bil efter kørebog, helt uanset resultat og hævninger.


Ved at reducere virksomhedens resultat til skat (nedsætte resultatet med værdien af kørepengene i selvangivelsen) får ejeren fradrag i personlig indkomst for kørslen efter kørebogen. 
------------------------------------------
Dette var et lille klip fra min simple bog Introduktion til REGNSKAB 

Som ebog 
eller som almindelig paperback bog

Ingen kommentarer:

Send en kommentar